По всем вопросам обращаться
info@nbc.ua
(044) 233-46-69

Останні зміни законодавства України у сфері будівництва

За останні  місяці 2022 року Верховною Радою України були прийняті зміни у будівельне законодавство.


Відповідний Закон №156-IX "Про внесення змін до Закону України 2Про будівельні норми» щодо удосконалення нормування у будівництві» було опубліковано в газеті "Голос України" . Закон набрав чинності 19 жовтня.

Закон регулює відносини у сфері нормування у будівництві та визначає правові та організаційні засади розроблення, погодження, затвердження, реєстрації і застосування будівельних норм.

Розпорядчий метод – спосіб встановлення вимог до об'єкта нормування у будівництві, який передбачає поелементний опис об'єкта нормування у будівництві (рішення, конструкції, матеріалів, що не передбачають альтернатив). На цьому методі засновані радянські Державні будівельні норми (ДБН).

Цільовий метод – спосіб встановлення вимог до об'єкта нормування у будівництві, який передбачає визначення цілей та конкретних критеріїв оцінки технічних характеристик об'єкта нормування у будівництві. Цей метод є перехідним і включає елементи розпорядчого та параметричного методів.

Параметричний метод – це спосіб встановлення вимог до об'єкта нормування у будівництві, який передбачає визначення цілей та/або параметрів безпеки, функціональності та якості об'єкта нормування у будівництві (критеріїв, вимог до експлуатаційної характеристики та/або її показників). Цей метод набув поширення в економічно розвинених державах (країни ЄС, США, Канада, Японія тощо).

Вибір методу нормування здійснюється з огляду на особливості об'єкта. Водночас перевага надається параметричному та цільовому методам.

Також Законом:
 - розширюється коло базових організацій у сфері будівництва, що виконують функції щодо здійснення робіт із нормування у будівництві;
 - вдосконалюється процедура оприлюднення будівельних норм: тексти ДБН, включені до центрального фонду будівельних норм, та галузевих будівельних норм, включених до фондів галузевих будівельних норм, оприлюднюються на офіційних веб-сайтах відповідних суб'єктів нормування у будівництві. Доступ до таких текстів є безоплатним. Суб'єкти нормування у будівництві, що затвердили державні та галузеві будівельні норми чи зміни до них, зобов'язані розмістити тексти та актуалізовані тексти норм із внесеними змінами на своїх офіційних веб-сайтах і забезпечити безоплатний доступ до них.

Згідно із Законом будівельні норми не повинні містити правових норм. Право власності на будівельні норми належить державі.

P/S: Також пропонуємо корисні статті, для Вас і вашої компанії:
Пропонуємо відео тренінг Корпоративні тренінги з логістики у вашій компанії.
Є відео тренінг складська логістика , у вашій компанії
А також, відео тренінг транспортна логістива, від Ярослава Степченкова.