По всем вопросам обращаться
info@nbc.ua
(044) 233-46-69

Як вирішити земельні спори у судовому порядку

Конституційний Суд України своїм рішенням від 1 квітня 2010 року у справі № 10-рп/2010 (рішення КСУ) за конституційним поданням Вищого адміністративного суду України щодо офіційного тлумачення положень частини 1 статті 143 Конституції України, пунктів "А", "Б", « в», «г» статті 12 Земельного кодексу України (ЗК), пункту 1 частини 1 статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України (КАС) вирішив:

— положення частини 1 статті 143 Конституції України, згідно з якими територіальні громади села, селища, міста безпосередньо чи через утворені ними органи місцевого самоврядування «вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції», слід розуміти так, що при вирішенні цих питань органи місцевого самоврядування діють як суб'єкти владних повноважень;

— положення пунктів «а», «б», «в», «г» статті 12 ЗК щодо повноважень сільських, селищних, міських рад відповідно до цього Кодексу вирішувати питання розпорядження землями територіальних громад, передачі земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб, надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності, вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності треба розуміти так, що при вирішенні таких питань ці поради діють як суб'єкти владних повноважень;

— положення пункту 1 частини 1 статті 17 КАС щодо поширення компетенції адміністративних судів на «суперечки фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності» слід розуміти так, що До публічно-правових спорів, на які поширюється юрисдикція адміністративних судів, належать і земельні спори фізичних чи юридичних осіб з органом місцевого самоврядування як суб'єктом владних повноважень, пов'язаних із оскарженням його рішень, дій чи бездіяльності.
 Наша Адвокатська Компанія Ліга Права, пропонує  безкоштовна консультація юриста Київ, та повсій Україні.

Відповідно до ст. 124 Конституції України правосуддя України здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, і навіть присвоєння цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Юрисдикція судів поширюється попри всі правовідносини, що у державі.

Отже, правосуддя поширюється попри всі правовідносини, що у державі, зокрема і земельні відносини.

Земельні суперечки розглядаються у порядку цивільного, господарського та адміністративного судочинства.

У порядку адміністративного судочинства розглядаються спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності, а також спори щодо звернення суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом (ст. 17 КАС України).

У порядку цивільного судочинства розглядаються справи щодо захисту порушених, невизнаних чи оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин (ч. 1 ст. 15 ЦПК України).

Особливості розгляду судами загальної юрисдикції цивільних справ у сфері земельних відносин розглядаються у ухвалі Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 № 7 "Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ". Доречи, ми пропонуємо, оскарження рішень податкової, безкоштовно.

У порядку господарського судочинства розглядаються справи за зверненнями підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб (у тому числі іноземних), громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи та в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності, за захистом своїх порушених або оспорюваних прав та охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених ГПК України заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням. У випадках, передбачених законодавчими актами України, до господарського суду мають право також звертатись державні та інші органи, фізичні особи, які не є суб'єктами підприємницької діяльності (ст. 1 ЦПК України).

Особливості вирішення господарськими судами спорів у сфері земельних відносин відображено у Постанові Пленуму Вищого господарського суду України від 17.05.2011 № 6 "Про деякі питання практики розгляду справ щодо спорів, що виникають із земельних відносин".

P/S: Пропонуємо поради наших юристів - Як достроково розірвати договір оренди землі? Також, Як вирішувати межові земельні суперечки, правильно. А також, про мараторій на землю в Україні, нові зміни. А також, Хочемо запропонувати такі статті - квады для фигурного катания, а також - промышленные весы или рокла, для вашої сімьї.