По всем вопросам обращаться
info@nbc.ua
(044) 233-46-69

Як розрахувати орендну плату за пай?

Порядок укладення договору оренди

Згідно із частиною четвертою статті 124 Земельного кодексу України передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, здійснюється за договором оренди між власником земельної ділянки і орендарем.

Статтею 16 Закону України «Про оренду землі» (далі – Закон) передбачено, що укладення договору оренди земельної ділянки із земель приватної власності здійснюється за згодою орендодавця та особи, яка згідно із законом вправі набувати право оренди на таку земельну ділянку.

Відповідно до статті 6 Закону право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації відповідно до закону. Таким чином, обов’язок орендаря земельної ділянки щодо виплати орендної плати за використання земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації договору оренди землі.

Договір оренди землі укладається у письмовій формі і за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально.

Типова форма договору оренди землі затверджується Кабінетом Міністрів України. Розповсюдженою є практика, що реєстрацію договорів оренди земельної ділянки, за дорученням власника, здійснює орендар. В такому випадку орендодавці повинні слідкувати, щоб така реєстрація відбулась, оскільки без проведення державної реєстрації договору оренди вони зможуть залишитись без орендної плати.
Читайте також - Закон України Про внесення змін до законодавчих актів України, а також, як вирішити земельні спори у судовому порядку, поради юристів.
   
Розмір плати за пай відповідно до законодавства

Розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України), але такий розмір має бути не меншим, ніж мінімальна сума орендного платежу, встановлена законодавством з питань оренди землі.

Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди.

Відповідно до ст.288.5 Податкового кодексу України розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу: не може бути меншою за розмір земельного податку:
  -  для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено, - у розмірі не більше 3 відсотків їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування - не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки;
  -  для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено, - у розмірі не більше 5 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області;
  -  не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки (за винятком випадку визначення орендаря на конкурентних засадах);
 -   для пасовищ у населених пунктах, яким надано статус гірських, не може перевищувати розміру земельного податку.

Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

Значення нормативної грошової оцінки земель щороку уточнюють на коефіцієнт індексації, який визначають відповідно до законодавства.
Інформацію про нормативну-грошову оцінку землі та коефіцієнт індексації можна дізнатись на сайті Держгеокадастpу.
Ми пропонуємо для вас, відео тренінги для керівників, від нашої компанії. 

                      Приклад розрахунку орендної плати за пай

Наведемо приклад розрахунку плати за оренду земельної ділянки розміром 3.6 га.

Договір оренди був заключний у 2015 році, на момент заключення договору у п.5 Договору було зазначено що нормативно-грошова оцінка паю складає 110920 грн.

За умовами Договору орендна плата складає 5% відсотків від оцінки, отже:

110920 х 5% =5546 грн – така сума орендної плати за пай у 2014 році.

У 2015 році коефіцієнт індексації становить 1,2 та у Договорі зазначено, що обчислення розміру орендної плати здійснюється з урахуванням індексації, тому:

110920х1,2х5% = 6622, 2- сума орендної плати за пай у 2016 році.

P/S:  Статті з нашого сайту - як розрахувати площу будинку? А також, як достроково розірвати договір оренди землі? Поради адвоката.