По всем вопросам обращаться
info@nbc.ua
(044) 233-46-69

Семінар з Будівництва: Замовник будівництва, Містобудівна документація, Землі під забудову

Цей семінар – про зміни у дозвільному законодавстві у будівництві, про те, як отримати дозвільні документи, про взаємини у будівельній діяльності з ДАБК, про права інспекторів, про можливості притягнення до відповідальності за неправомірні дії, про те, які вже є та плануються зміни щодо служби Замовника, Експертиза та проектування у будівництві за новими правилами.

Глобальні зміни у будівельній сфері. Новий підхід держави до регулювання та перехід на електронний документообіг у системі дозвільних документів, суб'єктів сертифікації та ліцензування. Скасування пайового внеску. Практичні питання отримання дозвільної документації

 Чому важливо відвідати семінар? Особливості здійснення містобудівної діяльності в Україні; Правовий статус замовник будівництва; Містобудівна документація; Категорії земель та їх правовий статус; Цільове призначення земельної ділянки; Проектувальник, розробник проектної документації та автор проекту; Назва об’єкта будівництва; Роботи подвійного призначення.

  Електронна система у будівництві: РБД, кабінет замовника, ризиковість документів; ДІАМ; Державні будівельні норми (ДБН житлові будинки): статус, дія, чинність, вихідних даних на проектування; Проект будівництва та проектна документація; Експертиза об’єктів будівництва; Підрядник з виконання будівельних робіт (ліцензування виконання будівельних робіт); Набуття права на виконання будівельних робіт; Сертифікація, виконавча документація.
  Архітектурно-будівельний контроль; Прийняття в експлуатацію; Архітектурно-будівельний нагляд; Реконструкція, капітальний ремонт, ремонт, знесення – демонтаж, перепланування; Судова практика в будівництві.

Семінар буде корисний: Працівникам землевпорядних, проектувальних, будівельних та юридичних підприємств.

      Програма семінару:
 1. Замовник будівництва: правовий статус, права та обов’язки.
— Ознаки замовника будівництва. Поняття наміру забудови. Експертна оцінка результату інвестицій у будівництво. Зміна замовника будівництва.

 2. Містобудівна документація на місцевому рівні в трирівневій системі містобудівної документації в світлі змін законодавства.
— Які види містобудівної документації і як безпосередньо впливають на регулювання забудови земель населених пунктів у межах їх забудови та поза межами.

 3. Категорії земель та їх правовий статус.
— Цільове та функціональне призначення земельних ділянок.
— Чи всі землі підлягають забудові.
— Яким чином співвідноситься категорія земель з цільовим призначення земельної ділянки.
— Питання, що виникають із невідповідності цільового призначення земельної ділянки містобудівній документації.
— Види землеволодіння та землекористування для здійснення містобудівної діяльності, переваги та недоліки їх відповідних правочинів, які напряму та опосередковано впливають на можливість забудови земельної ділянки.
— Час виникнення земельної ділянки.
— Особливості земельного кадастру.
— Землевпорядна документація, її виготовлення та зміна.
— Розподіл земельної ділянки.
— Державна реєстрація права власності чи права користування земельною ділянкою.
— Поняття земель об’єднаних територіальних громад.

 4. Взаємозв’язок цільового призначення земельної ділянки та виду об‘єкта будівництва.
— Статус державного класифікатора споруд ДК018:2000, його роль у забудові земельних ділянок.

 5. Проектувальник, розробник проектної документації та автор проекту.
— Різниця цих категорій. Вплив статусу на містобудівні можливості.
— Зміна цих осіб у процесі здійснення містобудівної діяльності: коли, як і правові наслідки.

 6. Як правильно, коли і ким визначається назва об’єкта будівництва.
— Правила складання назви об’єкта будівництва, а внесення у неї змін.
— Що розуміється під адресою об’єкта будівництва та місцем його розташування.
— Правові наслідки зміни назви об’єкта будівництва.

 7. Роботи подвійного призначення.
— Передпроектні роботи. Їх склад.
— Правочини щодо їх виконання.
— Підготовчі роботи, їх склад, проект виконання підготовчих робіт, його особливості.
— Набуття права на виконання підготовчих робіт як дозвільна процедура.
— Роботи з благоустрою земельної ділянки.
— Особливості виконання цих робіт для різної мети використання земельних ділянок.
— Особливості договорів підряду з виконання цих робіт.

 8. Портал надання послуг.
 а) Кабінет учасника містобудівної діяльності, контрольного та наглядового органів, органів охорони правопорядку, суду.
 б) Реєстр будівельної діяльності.
— Взаємодія між цими компонентами системи автоматизації містобудівної діяльності.
 в) Адміністратор.
— Робота у тріаді заявник – адміністратор – адміністративний орган, та у тріаді заявник – адміністратор – підрядник.
 г) Інститут відмови у прийнятті документів.
— Місце адміністративних центрів.
— Правовий статус реєстра будівельної діяльності.
— Обов’язкові види електронних дій і документів, набуття ними чинності, внесення до них змін.
— Інститут ризиковості документів містобудівної діяльності. Визначення ризиків.
— Правові наслідки від виду ризика документа.

 9. Державні будівельні норми, їх правовий статус, їх обов’язковість.
— Державні стандарти України, їх правовий статус і обов’язковість.
— Європейські будівельні норми, їх правовий статус в Україні.
— Порядок оприлюднення і набуття чинності, внесення їх до електронної системи.

 10. Поняття вихідних даних на проектування.
— Містобудівні умови і обмеження, їх правовий статус та зміст.
— Поняття намірів забудови.
— Поняття основних характеристик об’єкта будівництва.
— Порядок отримання як електронної процедури з нюансами способу подання заяви.
— Врахування цільового призначення земельної ділянки.
— Отримання містобудів для будівництва об’єктів поза межами забудови населених пунктів.
— Особливості врахування аспектів ОТГ.
— Як правильно користуватися переліком об’єктів будівництва для яких містобудівні не надаються.
— Відмова у видачі містобудівних умов, чи є вичерпний перелік.
— Технічні умови, їх правовий статус, порядок отримання.
— Нав’язані технічні умови.
— Оцінка впливу на довкілля, її обов’язковість.
— Завдання на проектування, його правовий зміст, фіксація ДБНів, що використовуватимуться при проектуванні.
— Результат технічного обстеження як вихідні дані на проектування.
 
 11. Поняття проекта будівництва та проектна документація на виконання будівельних робіт, чи тотожні?
— Особливості укладання договорів підряду на виконання проектних робіт, обов’язкові умови.
— Зміст і склад проектної документації.
— Повний склад проектної документації, склад до експертизи, склад для певних об’єктів будівництва.
— Поняття класу наслідків об’єкта будівництва, ризикова модель експлуатації об’єкта.
— Поняття категорії складності об’єкта будівництва, його вплив на клас наслідків.
— Особливості проектування залежно від класу наслідків об’єкта будівництва.
— Основні вимоги до споруд.
— Відхилення від ДБН, параметричний метод у проектуванні, порядок отримання листа погодження на відхилення, його правовий статус.
— Поняття конструктивних змін.
— Коригування та внесення змін до проектної документації.
— Затвердження проектної документації.
— Завантаження проекту до реєстру будівельної діяльності.

 12. Експертиза об’єктів будівництва, її зміст, правовий статус, види.
— Обов’язкова і добровільна експертизи, випадки і умови.
— Будівельний експерт, напрямки кваліфікації будівельних експертів.
— Експертні висновки до схвалення та до затвердження.
— Зауваження експерта. Повторна експертиза.

 13. Підрядник з виконання будівельних робіт.
— Особливості його договору підряду.
— Поняття генерального підрядника та субпідрядника, їх правовий статус, права і обов’язки, нюанси здійснення взаєморозрахунків між ними і замовником будівництва.
— Ліцензування виконання будівельних робіт. Види ліцензій. Обов’язковість ліцензування будівельних робіт. Види ліцензій у субпідрядніків.

 14. Набуття права на виконання будівельних робіт: види, зміст і порядок.
— Особливості набуття цього права в умовах цифровізації.
— Відмова у набутті права: порядок і обґрунтування.
— Оскарження рішень.
— Зупинка та поновлення права виконання робіт.
— Скасування такого права.

 15. Зміна у праві виконання робіт: зміна замовника, підрядника, зміна проекту, зміна технічного і авторського нагляду, зміна права землекористування.
— Чи існує відмінність між декларацією і дозволом?

 16. Сертифікація архітекторів, інженерів-проектувальників, інженерів технічного і авторського нагляду, експертів.
— Види сертифікатів, взаємозв’язок з довідником професій.
— Здійснення сертифікації Міністерством та саморегулівними організаціями.

 17. Поняття виконавчої документації, її зміст і склад.
— Вхідний контроль за матеріалами і конструкціями.
— Особливості ведення загального журналу робіт.
— Зупинення і продовження виконання робіт: випадки, права і обов’язки підрядників.
— Особливості ведення журналу авторського нагляду.
— Порядки здійснення авторського і технічного нагляду, права і обов’язки відповідальних осіб.
— Здійснення виконання будівельних робіт без отримання права на будівництво: для яких видів робіт, застороги і порядок.

 18. Архітектурно-будівельний контроль: дворівнева система, правовий статус та зміст.
— Види контролю та заходи контролю.
— Порядок здійснення планового контролю.
— Поняття ризику об’єкта будівництва для мети контролю.
— Порядок здійснення позапланового контролю.
— Погодження заходів контролю: випадки та порядок.
— Оформлення результатів контролю, їх вплив на статус ризику документів та об’єкта будівництва. Усунення порушень.
— Оскарження заходів контролю.
— Адміністративна відповідальність фізичних і юридичних осіб.
— Недопуск: правовий статус, підстави та процедура.

 19. Прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкту: види та правовий статус.
— Акт готовності об’єкта до експлуатації.
— Строк закінчення виконання будівельних робіт.
— Перелік робіт, які можуть виконуватися після прийняття об’єкта в експлуатацію, випадки, перелік та строки їх виконання.
— Відмова у наданні права на експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, випадки, обґрунтовані вимоги.
— Усунення перешкод до отримання права на експлуатацію. Оскарження відмов.

 20. Архітектурно-будівельний нагляд, його правовий статус та відмінність від контролю.
— Порядок проведення нагляду, його особливості.
— Види нагляду та наглядових заходів.
— Вплив нагляду на результати містобудівної діяльності.
— Поновлення та позбавлення прав через архітектурно-будівельний нагляд.
— Оскарження результатів нагляду.
— Недопуск: правовий статус, підстави та процедура.

 21. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, ремонт, знесення – демонтаж, перепланування, зміни, що не є самочинним будівництвом, технічне переоснащення.
— Містобудівні умови та обмеження забудови: юридичні аспекти та судова практика.

 22. Судова практика в будівництві. Будівельні колізії та Верховний Суд.
— Аналіз постанов ВС.

   Бізнес консультанти:
 – представник Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції України. - екс начальник Управління дозвільних процедур Державної архітектурно-будівельної інспекції України.
  - Ніколаєнко Олена Михайлівна - Директор проектної організації "ІНДУСТРІЯІНТЕРСЕРВІС". Керівник та розробник інвестиційних проектів із будівництва із залученням іноземного капіталу
  – Павленко Дмитро Валентинович – юрист, один із найкращих фахівців України у сфері нерухомості, директор Палати БТІ, Всеукраїнської третейської ліги, Аналітичного центру "Правова зашита БТІ", автор численних публікацій у спеціалізованих виданнях "Ріелтор", «Все про бухгалтерський облік» та ін.

  У вартість включено:
 Участь Онлайн - ZOOM: - 3400, гривень
 Участь в Залі:  -  3800, гривень.

P/S: Пропонуємо поради, які вам можуть в нагоді - Як вирішити земельні спори у судовому порядку, також - Як достроково розірвати договір оренди землі? А також - Закон України Про внесення змін до законодавчих актів України, і нові вимоги - Порядок ведення державного обліку топографо-геодезичних і картографічних робіт, йде час, і все змінюється.