По всем вопросам обращаться
info@nbc.ua
(044) 233-46-69

Як вирішувати межові земельні суперечки

Межові суперечки - суперечки щодо меж земельної ділянки, невірного місцезнаходження, накладень земельних ділянок одна на одну, помилок у площі тощо.

Межові суперечки ставляться до одним із найскладніших та найпоширеніших проблем в Україні та є різновидом земельних спорів.

Відповідно до ст. 158 Земельного кодексу України земельні спори вирішуються судами, органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Відповідно до норм Земельного кодексу України вирішення межових спорів можуть здійснювати не лише суди, а також органи місцевого самоврядування (щодо земельних ділянок у межах населених пунктів) та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (щодо земельних ділянок за межами населених) пунктів).

Так, згідно із ч. 3 ст. 158 Земельного кодексу України органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори в межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності та користуванні громадян, та дотримання громадянами правил добросусідства, а також спори щодо розмежування кордонів районів у містах.

Частина 4 зазначеної статті визначає, що центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері земельних відносин, вирішує земельні спори щодо меж земельних ділянок за межами населених пунктів, розташування обмежень щодо використання земель та земельних сервітутів.

У разі вирішення земельних спорів в Україні, органами місцевого самоврядування або органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів будь-яка із сторін спору у разі незгоди з прийнятим відповідними органами рішенням має право на його оскарження в судовому порядку.

У цьому слід пам'ятати, що з ст. 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. При цьому право людини на звернення до суду не може бути обмежене законом, іншими нормативно-правовими актами.

Таким чином, незважаючи на те, що Земельним кодексом України передбачено можливість вирішення земельних спорів органами місцевого самоврядування або органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів, це не позбавляє осіб можливості безпосередньо звертатися до суду за вирішенням земельних спорів, допоможе заощадити час та ресурси для захисту порушених прав та інтересів, оскільки на відміну від рішень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів, рішення суду є остаточним та підлягають примусовому виконанню.

Земельні суперечки розглядаються центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері земельних відносин та органами місцевого самоврядування на підставі заяви однієї із сторін у тижневий термін з дня подання заяви.

Земельні спори розглядаються за участю заінтересованих сторін, які повинні бути заздалегідь повідомлені про час та місце розгляду спору. У разі відсутності однієї із сторін при першому вирішенні питання та відсутності офіційної згоди на розгляд питання розгляд спору переноситься. Повторне відкладання розгляду спору може мати місце лише з поважних причин. Доречи, ми пропонуємо розблокування податкових накладних безкоштовно, по всій Україні.

Відсутність однієї із сторін без поважних причин при повторному розгляді земельної суперечки не зупиняє її розгляд та ухвалення рішення.

У рішенні органу місцевого самоврядування чи центрального органу виконавчої, реалізує державну політику сфері земельних відносин визначається порядок його виконання.

Рішення передається сторонам у триденний строк з дня його ухвалення (ст. 159 Земельного кодексу України).

Сторони, що беруть участь у земельній суперечці, мають право знайомитися з матеріалами з цієї суперечки, робити з них виписки, брати участь у розгляді земельної суперечки, подавати документи та інші докази, порушувати клопотання, давати усні та письмові пояснення, заперечувати клопотання та докази іншої сторони, отримувати копію рішення щодо земельної суперечки, та, у разі незгоди з цим рішенням, оскаржити його (ст. 160 Земельного кодексу України).

Рішення центрального органу виконавчої, реалізує державну політику сфері земельних відносин, органів місцевого самоврядування набирає чинності з його прийняття. Оскарження зазначених рішень у суді зупиняє їхнє виконання.

Виконання рішення щодо земельних спорів здійснюється органом, який прийняв це рішення.

Виконання рішення не звільняє порушника від відшкодування збитків чи втрат сільськогосподарського та лісогосподарського провадження внаслідок порушення земельного законодавства.

Виконання рішення щодо земельних спорів може бути призупинено або його строк може бути продовжений органом чи судом (ст. 161 Земельного кодексу України).

Корисні поради від наших консультантів - Як достроково розірвати договір оренди землі? А також, про мараторій на землю в Україні, нові зміни. А також Хочемо запропонувати такі статті - квады для фигурного катания, а також - промышленные весы или рокла, для вашої сімьї.